A TIKASHTAPIISHICH

Ishtitaytana mishuwa a chii wapih’timn chakuan? Akut cha nuuk’ch aka uuch wapih’timakw, tshkutimachaun, pishnapshk’hiiin, kiya aka uuch wapih’timakw chakuan’hi. 

Stay tuned for extra videos of the show!

SHASH WIIPICH CHIKA LIYUUSHTAU UU NISHTWA CHA NUK’CH HIT THE ICE.

Social networks