SEASON 6

Ka apitshiishtich

ASHTIMKW MISHUWA

Awkw niishtim cha tuutakinuuch, Hit The Ice kita ap'humch muk tan in matuwashuu cha chii kuuchshtat. Nah'ku matuwashuuch Winnipeg tikushinch aa wii uutinikushiich. Tapa mih'chatwa kita kwach'hakinuuwich, chishchayih'tumch matuwashuuch yaytay cha wii nuuk'huuch.

APTN (North Feed)
Wednesday, February 7th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, February 8th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, February 8th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, February 8th, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, May 23rd, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, May 24th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, May 24th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, May 24th, 2018 – 8:00AM

CHIINIH'TAKW CHI PAMSHKUPIIWAKINUWAU KIYA CHI MITUNAYCHIKINUWAU

Ka wiishamakinuwich matuwashuuch paapiiyuuch, wachawach kutik matuwashuu ka kuutshtaych. Nishtumtinuu itshuuch, shash tshchuwa kita chitshtawch. Ishchiich aa uush'hiishuch kiya aa kwachiinanuwiich kit-uutshchikinuwapimikuuch maamiin'h'wiichashuu.

APTN (North Feed)
Wednesday, February 14th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, February 15th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, February 15th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, February 15th, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, May 30th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, May 31st, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, May 31st, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, May 31st, 2018 – 8:00AM

PIKASHUMKW

Mah'chay kwachiinanuu amuya tshchuwa nukih'tach matuwashuuch uu kishchihuuniwau. Paykw matuwashuu uushtapiihiikuu washkich aa chii uushikushik, kashpinatsh'hiikut miishkuch. Matuwashuuch kita kwashkut'huutuuch aa pimshkanuwiich.

APTN (North Feed)
Wednesday, February 21st, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, February 22nd, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, February 22nd, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, February 22nd, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, June 6th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, June 7th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, June 7th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, June 7th, 2018 – 8:00AM

TAPSHKUN

Awkw niishtim cha kuuch'hiituch kiya pikuwayih'tumch cha nuuk'huuch matuwashuuch. Nim pah'kach tuutatuuch. Paykw matuwashuu wii chiiwau shash, kiya washkich Hit The Ice matuwashuu tikushin, cha tipattik NHL aa matuwat.

APTN (North Feed)
Wednesday, February 28th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, March 1st, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, March 1st, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, March 1st, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, June 13th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, June 14th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, June 14th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, June 14th, 2018 – 8:00AM

MAH'CHIPIH'TAU PIISHKUMIH'KAN

Uutakushiich ka matuwanuuch, kutikich matuwashuuch ittu makushkakuuch uuya niishwa cha matuwanuwiich. Wash kita chiiwatshwakinuuwich miin mah'chay pishch, miishkuch nim wii pitshaymuuch matuwashuuch. Kutikich mak, tapa uuch chii wapih'tiiwawch chakuwayuu. Akunch mah'ch cha tah'ch inuch. Kutikich, iiyakw cha tshchiich.

APTN (North Feed)
Wednesday, March 7th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, March 8th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, March 8th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, March 8th, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, June 20th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, June 21st, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, June 21st, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, June 21st, 2018 – 8:00AM

AKU SHASH

Shash uutinakuuwich cha matuwach 2017, matuwashuuch niikanch chika chii ishi-natimashuuch shash. John, ayuuk niishtim tshchuwa cha kwachiinanuwiich ayih'tat, cha chii chishchaymikut matuwashuu. Ka kwach'hakinuwich mak, atuwii chika chii iiwashuuch kiya chika chii miitshuuch, nipash.

APTN (North Feed)
Wednesday, March 14th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, March 15th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, March 15th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, March 15th, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, June 27th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, June 28th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, June 28th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, June 28th, 2018 – 8:00AM

MUUCHIKIH'TATAW

Ka iiwashich, matuwashuuch nikitumch pamshkupiiukumkuyuu, cha chii chishchaymiishuuch ittu, cha kuuch'hiituch kiya. Muk mak, uushtapiyuu chakwan, wash chak ah'kuuh'katuuch pishch matuwashuuch.

APTN (North Feed)
Wednesday, March 21st, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, March 22nd, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, March 22nd, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, March 22nd, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, July 4th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, July 5th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, July 5th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, July 5th, 2018 – 8:00AM

CHIIH'KAYASHTAU

John intuwayih'takushuu cha iiyim'hat paykw matuwashuu aka iipwah'kaych. Alfie kiya miin tikushin Hit The Ice cha chii wiich'hat ka chipshkimiich. Kiya tikushin uuwan nashch aa muuch'hiikuch matuwashuuch uuya miin paykwa cha pimituushtaych.

APTN (North Feed)
Wednesday, March 28th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, March 29th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, March 29th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, March 29th>, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, July 11th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, July 12th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, July 12th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, July 12th, 2018 – 8:00AM

TAPWA-HA

Matuwashuuch kita chii miih'kwatshiiuch uuya cha iishikwach'hiikuch J.P Vigier. Ka mishtapitshiich kashikaych, pikushayih'tumch boyshich cha chii shaashaawiich. Muk mak, iich kita iitayih'takuniyuu Yoga cha tuutich, wash uuh'kan chika wiichakuuch.

APTN (North Feed)
Wednesday, April 4th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, April 5th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, April 5th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, April 5th, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, July 18th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, July 19th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, July 19th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, July 19th, 2018 – 8:00AM

MAH'TAU-ISH'H'WIICHATAU

NHL matuwashuu Mark Stone miin tikushin Hit The Ice, kiya ka chipshkimiich Calvin Pickard pashuwau. Kita wapih'tiiwawch tan atayih'takuniich tshchuwa matuwashuu uu pimatshiiwin in'tih mawch ka tshtayih'takuch matuwawinch. Patima mak, mishuwa uuwan chika intupiiyuu, wash Team Stone kita kuuch'hawch Team Pickard aa intupiinanuwiich.

APTN (North Feed)
Wednesday, April 11th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, April 12th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, April 12th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, April 12th, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, July 25th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, July 26th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, July 26th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, July 26th, 2018 – 8:00AM

WAPIH'TII CHI KISHCHIHUUN

Hit The Ice Matuwashuuch shash kita kuuch'hawch Team Made In Manitoba uuya niishtim tshchuwa cha matuwanuwiich. Akut cha chii wapih'tiiwach matuwashuuch chakuwayuu ka tshkutimashuuch ka iishpsh tikushich.

APTN (North Feed)
Wednesday, April 18th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, April 19th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, April 19th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, April 19th, 2018 – 8:00AM
APTN (North Feed)
Wednesday, August 1st, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, August 2nd, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, August 2nd, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, August 2nd, 2018 – 8:00AM

TSHCHUWA MONTY

Ka kishchihuuch, miyuumich'huuch matuwashuuch ka iiwashich ka iishkwatuushtaych. Ittu mak miyuuwayih'tumch ka tikushiniich NHL matuwashuu Brandon Montour kiya Joe Cramarossa.

APTN (North Feed)
Wednesday, April 25th, 2018 – 10:30PM
APTN (West Feed)
Thursday, April 26th, 2018 – 7:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, April 26th, 2018 – 7:00AM
APTN (North Feed)
Thursday, April 26th, 2018 – 8:00AM

NANTUUSHUUYANATAU

John yaymuutimuwau pishch matuwashuu tan cha chii ishinatimashuych ishiniishtamch. Ka chishikwachiinanuwiich mak chiyatshapayaych, matuwashuuch nantuwapih'tumch ninah'kuu chakuwayuu in'tah Winnipeg cha chii wapih'tich uuya mishtih'tawinniyuu.

APTN (North Feed)
Wednesday, May 2nd, 2018 – 10:30PM
APTN (North Feed)
Thursday, May 3rd, 2018 – 8:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, May 3rd, 2018 – 7:00AM
APTN (HD Feed)
Saturday, May 19th, 2018 – 7:00AM
APTN (West Feed)
Thursday, May 3rd, 2018 – 7:00AM
APTN (HD Feed)
Tuesday, May 22nd, 2018 – 4:30AM

PISHCHIYACHAWIN

Awkw mah'ch cha chii yayashkuwiishtikinuuch cha matuwanuuch mah'chay. Tapwauchaymiishuuch kiya tapaymutumch uuya niishwa cha kuuch'hach uuyaa matuwashuu. Watakushiich amuya matuwanuwiich, mah'chay mamuwiiuch matuwashuuch aa wii chiikayapimach pishch uu wiichawakinuwau.

APTN (North Feed)
Wednesday, May 9th, 2018 – 10:30PM
APTN (North Feed)
Thursday, May 10th, 2018 – 8:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, May 10th, 2018 – 7:00AM
APTN (HD Feed)
Saturday, May 26th, 2018 – 7:00AM
APTN (West Feed)
Thursday, May 10th, 2018 – 7:00AM
APTN (HD Feed)
Tuesday, May 29th, 2018 – 4:30AM

MAH'CHAY KUUCH'HIITUUTAW

Uushta nishtw-tuushtau ka kwachiinanuuch, Hit The Ice matuwashuuch ayuuk niishwa kiya mah'chay cha matuwach makwach aa nanakich'hiikuch uu tuutamuwau, uu wiichawakinuwau kiya inya uuwayuu aa uu kishchih'tashiimiitakuch. Shash utih'chipiyuu tshchuwa cha matuwamituuch, wash muk paykwa uu pimatshiiwinuwach kita iishpiyuu uu matuwawin.

APTN (North Feed)
Wednesday, May 16th, 2018 – 10:30PM
APTN (North Feed)
Thursday, May 17th, 2018 – 8:00AM
APTN (East Feed)
Thursday, May 17th, 2018 – 7:00AM
APTN (HD Feed)
Saturday, June 2nd, 2018 – 7:00AM
APTN (West Feed)
Thursday, May 17th, 2018 – 7:00AM
APTN (HD Feed)
Tuesday, June 5th, 2018 – 4:30AM

SHASH WIIPICH CHIKA LIYUUSHTAU UU NISHTWA CHA NUK’CH HIT THE ICE.

Social networks