Pshnapshk’hiikin

Takah wii mishih'tayna. 

SHASH WIIPICH CHIKA LIYUUSHTAU UU NISHTWA CHA NUK�CH HIT THE ICE.

Social networks