Uutinchakw

Muuk niyanakitsh’hiiwauna, kiya mak miyatuwauna, kiya mak muuk a muuch’hiikuyn Hit The Ice, wawap’chikakw chakuan’hii

Mih’takushikw a chitshkimak Hit The Ice

SHASH WIIPICH CHIKA LIYUUSHTAU UU NISHTWA CHA NUKCH HIT THE ICE.

Social networks